மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் – 2019

உலகின் ஐம்பெருங்கண்டங்களில் சரஸ்வதி கடாட்ஷமும் லக்ஷ்மி கடாட்சமும் ஒருங்கே அமைந்த ஐரோப்பியக்கண்டத்தில் தனவான்களும் பக்தியால் நிறைந்த தமிழர்களும் புலம் பெயர்ந்த வாழ்வில், மக்களால் கலை கலாச்சாரம் இவைகள் நிலைத்து நிற்க சுவர்ணபூமியாம் சுவிற்சலாந்து நாட்டில் சூரிச் மாநகரில் அட்லிஸ்வீல் பதியின் அல்ப்ஸ் மலையின் பின்புறத்தே ஊற் ஊற்றெளுந்து...

sample

TRENDING RIGHT NOW