வருமுன் காக்கும் மார்கழி

அந்தந்த நாடுகளின் தட்பவெப்பநிலைக்கு ஏற்ப அந்தந்த நாட்டு உணவுப்பழக்கம் என்பது நம் முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நவீன நாகரிகம் என்ற பெயரிலும், வீண் ஆடம்பரத்திற்கு ஆசைப்பட்டும் இந்தப் பழக்கத்தினை மாற்றும்போதுதான் உடல்நிலையில் பிரச்சினை என்பது உண்டாகிறது. பிஸ்கட், சாக்லேட், பீட்சா, பர்கர் முதலான தின்பண்டங்கள் நமது நாட்டு தட்பவெப்ப...

நீங்காமல் மிச்சமிருக்கும் விஷம்!

காயேன மனஸா புத்த்யா கேவலைரிந்த்ரியைரபி யோகின: கர்ம குர்வந்தி ஸங்கம்த்யக்த்வாத்ம சுத்தயே (5:11) ‘‘யோகிகள் தம் இந்திரியங்களால் செயல்களைப் புரிகிறார்கள் என்றாலும் அதெல்லாம் சித்த சுத்திக்காகத்தான். அவர்கள் அகக் காரணங்கள் மட்டுமின்றி, புறக்காரணங்களாலும் மோக வயப்படுவதில்லை.’’ மோகவயப்படாமல் கர்மாக்களை இயற்றுவது என்பது ஒருவகையில் முந்தைய ஜென்மங்களின் பாவப் ...

சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம்!

விநாயகர் ஒரு முறை கைலையில் ஆனந்தமாய்த் திருநடனம் செய்து கொண்டிருந்த வேளையில் அங்கே வந்த சந்திரன், விநாயகரின் பெருத்த தொந்தியையும், துதிக்கையையும், அவற்றைத் தூக்கிக் கொண்டு அவர் ஆடுவதையும் பார்த்து விட்டுப் பெரிதாய்ச் சிரித்தான். அவன் தன்னைப் பார்த்து எள்ளி நகையாடியதைக் கண்ட விநாயகர் அவனின் கலைகள்...

ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்குவோம்

விட்டுப் பிடிப்பது? எல்லோருமே அடிக்கடி சொல்லும் வார்த்தைகள் தாம். இவை, பேச்சு வழக்கிற்கு வேண்டுமானால் சரிப்பட்டு வருமே தவிர, நடைமுறைக்கு சரிப்பட்டு வராது. விட்டால் விட்டது தான். என்னதான் மறுபடியும் பிடித்தாலும், விட்டதால் உண்டான உறுத்தல் இருந்து கொண்டே இருக்கும். உதாரணமாக, ஓர் அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்து...

நாம் சிருஷ்டிக்காதது நமக்கு எப்படிச் சொந்தமாகும்?

யுக்த கர்மபலம் த்யக்த்வா சாந்திமாப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்த: காமகாரேண பலே ஸக்தோ நிபத்யதே (5:12) ‘‘பலனில் சற்றும் பற்றில்லாத ஒரு யோகி, அனைத்தும் பரந்தாமனாலேயே இயங்குகின்றன என்ற சரணாகதி தத்துவத்தைப் பூரணமாக உணர்ந்த யோகி, மேன்மையடைகிறான். மாறாக தன் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதற்கான பலனில் ஆர்வம் செலுத்துபவன்,...

TRENDING RIGHT NOW