திறந்திருக்கும் நேரம்

தினசரி
  • 8.30 - 13.00
  • 18.00 - 21.00
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 - 21.00
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

நித்திய பூஜைகள்

தினசரி
  • காலை 8.30
  • மாலை 7.30
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 / 12.00 / 19.30
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

விஷேட நேரடி ஒளிபரப்பு

பதிகங்கள்

Aug
07
2021
ஆடி அமாவாசை

ஆடிஅமாவாசை விரதம்

ஆடி அமாவாசை விரதம் எதிர்வரும் 8-8-2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை என இலங்கை, இந்திய நாடுகளில் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. ஆயினும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அந்நாட்டுக்குரிய நேரத்தின்படி அமாவாசை வியாபித்திருக்கும் காலம் அபரான்ன காலத்தில் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும். அதன் பிரகாரம் 7-8-2021 அன்று அபரான்னகாலம் பகல் 15-14 மணி முதல் 18-14 மணி வரையிலான காலமாகும். இக்காலத்தில் அமாவாசை திதி வியாபித்திருப்பதை வைத்தே இவ்விரதம் தீர்மானம் செய்யப்படும். இருநாளும் அமாவாசை இருப்பின் அபரான்னகாலத்தில் எத்தினத்தில் அதிகம் இருக்கின்றதோ அந்நாளில் அதனை நிர்ணயம் செய்யவேண்டும். இங்கு 7-8-2021 அன்று அமாவாசை 15-42 க்கு ஆரம்பிக்கின்றது. அபரான்ன காலத்தில் அமாவாசைத்திதி அதிகம் வியாபித்துள்ளது. மறுநாள் 15-50க்கு அமாவாசை நிறைவு பெறுவதால் 36 நிமிஷம் அபரான்னகாலத்தில் வியாபித்திருக்கும். எனவே 7-8-2021 சனிக்கிழமையன்றே அமாவாசைத்திதியின் வியாபகம் கூடுதலாக இருப்பதால் அன்றையதினமே அமாவாசை விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும். இலங்கை, இந்தியப் பஞ்சாங்கங்களைத் தவறாகப் பாவிக்காது, ஐரோப்பா நேரப்படி 7-8-2021 அன்று அமாவாசை விரதத்தை அனுஷ்டித்து நற்பேறடையலாம்.

வாக்கிய பஞ்சாங்க கணிப்பின் பிரகாரமும் 7-8-2021 தான் அமாவாசை அமையும்.

மாத நிகழ்வுகள்

உங்கள் எண்ணங்கள் , கருத்துக்கள்

தொடர்புகளுக்கு

Sihlweg 3

Postfach

8134 ZH - Adliswil

+41 (0) 44 709 06 30

+41 (0) 79 866 85 00

[email protected]