திறந்திருக்கும் நேரம்

தினசரி
  • 8.30 - 13.00
  • 18.00 - 21.00
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 - 21.00
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

நித்திய பூஜைகள்

தினசரி
  • காலை 8.30
  • மாலை 7.30
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 / 12.00 / 19.30
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

விஷேட நேரடி ஒளிபரப்பு

மாத நிகழ்வுகள்

வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா

 «மாயோன் மர...

மாத நிகழ்வுகள்
3 வாரங்கள் முன்

 

 

மாத நிகழ்வுகள்

 

17:30 : நாராயண பஜனை

மாத நிகழ்வுகள்

விஷேட விநாயகரை நோக்கிய வழிபாடு 

மாத நிகழ்வுகள்

17:00 - 21:00 அபிஷேகம் , பஜனை , படிப்பூஜை 

 

மாத நிகழ்வுகள்
1 மாதம் முன்

முருகனுக்கான விரதம் 

மாத நிகழ்வுகள்
1 மாதம் முன்

17:00 - 21:00 : அபிஷேகம், உள்வீதி வலம் வருதல் 

மாத நிகழ்வுகள்

சிவனுக்குரிய விஷேட விரதம் 

மாத நிகழ்வுகள்
1 மாதம் முன்

விஷ்ணுபகவானுக்குரிய விரதம் 

மாத நிகழ்வுகள்

மாத நிகழ்வுகள்

வருடாந்த நாட்காட்டி

உங்கள் எண்ணங்கள் , கருத்துக்கள்

தொடர்புகளுக்கு

Sihlweg 3

Postfach

8134 ZH - Adliswil

+41 (0) 44 709 06 30

+41 (0) 79 866 85 00

[email protected]